Wednesday, April 8 2015

Treballar en equip

A l’hora de treballar en equip, hi ha alguns elements que cal tindre presents.

1. Treballar amb confiança implica necessàriament treballar i construir la confiança: és un element indispensable per al treball en equip. Crear un ambient favorable que permetrà que uns i altres coneguin i reconeguin les habilitats de tots els membres de l’equip és fonamental. El coneixement i reconeixement de les habilitats i competències es mol important per tal de entendre els rols i funcions i saber com es possible aidar-se mútuament.

2. Fitxar objectius comuns. L’eficàcia d’un equip requereix que tots els membres persegueixen les mateixes metes. Es important comunicar-les, que siguin comprensibles i tinguin sentit per als membres de l’equip. La comunicació és crucial i cal dedicar-li el temps i els recursos necessaris, verificar que la informació arriba i és assimilada.

3. Treballar en esperit d’equip requereix un sentit de pertinença. Els essers humans ens movent entre la individualitat i la pertinença a un col•lectiu, necessitem ser nosaltres i ser algú per als demès. Tindré una identitat de l’equip es un factor poderós en la seua creació. Però aquesta identitat no pot ser aliè a l’equip i als seus membres. Cerca i defineix què identifica als membres i a l’equip, fixa valors i feix que cada membre sigui conscient del seu impacte en l'equip.

4. La pertinença passa també per el compromís en les decisions i aquest fet demana involucrar als membres en les decisions, fer-los participes. Lideratge no és sinònim d’autocràcia. Propicia la generació d’idees, obri la ment i motiva als membres a compartir-la. Els valors deuran fer que les idees siguin positives. Propicia la retroalimentació i així també afavoreixes el canvi.

5. Fer critiques constructives. No es critiquen les persones, es critiques les propostes pel seu contingut, no per qui les formula. Centrat en les idees, argumenta-les o refuta-les. L’enteniment es clau, el reconeixement es clau. Propicia la rotació en les funcions per afavorir el reconeixement. També serà un pas per crear empatia.

6. Propicia la responsabilitat i el compromís mutu. L’èxit o el fracàs del projecte depèn de molts factors. Però els membres de l’equip deuen ser conscients de la importància de la seva contribució. Cal evitar la consideració de que “això no és el meu problema, és responsabilitat de...” Problemes i solucions són elements compartits. També ho és l’èxit.

7. La comunicació és fonamental. Canals, ritmes i continguts deuen ser els adequats. Ni massa ni massa poc. Transparència, evitar els rumors, propiciar retroalimentació, parlar i escoltar als directament implicats, escoltar,...

8. La diversitat és una força si se saps utilitzar. L’homogeneïtat por reduir alguns costos de transacció, és cert. Però el potencial innovador de la diversitat és major, permet trobar una major varietat de solucions possibles a un problema. De fet, de vegades permet reconèixer l’existència d’un problema. Gestionar-la es clau i reconèixer les diferencies en termes culturals, de competències i d’habilitats forma part de la gestió.

9. Celebrar col•lectivament els èxits. Reconèixer i agrair el treball fet, felicitar individualment i col•lectivament.

10. Desenvolupar el lideratge: implicar-se, dedicar-se, fer part de l’equip, guiar, prendre decisions, fortificar valors, veure més enllà.

Welcome to Dotclear!

This is your first entry. When you're ready to blog, log in to edit or delete it.